Laporan Keuangan Perkara (LKP)

 

Laporan Keuangan Perkara Tahun 2017

 NO BULAN DOKUMEN
1. Januari 2017  simbol pdf
2. Februari 2017 simbol pdf
3.  Maret 2017 simbol pdf
4. April 2017 simbol pdf
5. Mei 2017 simbol pdf
6. Juni 2017 simbol pdf
7. Juli 2017 simbol pdf
8. Agustus 2017 simbol pdf
9. September 2017  simbol pdf
10. Oktober 2017 simbol pdf
11. November 2017 wait
12. Desember 2017 wait

 

Laporan Keuangan Perkara Tahun2016

 NO BULAN DOKUMEN
1. Januari 2016 simbol pdf
2. Februari 2016 simbol pdf
3.  Maret 2016 simbol pdf
4. April 2016 simbol pdf
5. Mei 2016 simbol pdf
6. Juni 2016 simbol pdf
7. Juli 2016 simbol pdf
8. Agustus 2016 simbol pdf
9. September 2016 simbol pdf
10. Oktober 2016 simbol pdf
11. November 2016 simbol pdf
12. Desember 2016 simbol pdf

 

Laporan Keuangan Perkara Tahun 2015

 NO BULAN DOKUMEN
1. Januari 2015 close
2. Februari 2015 close
3.  Maret 2015 close
4. April 2015 close
5. Mei 2015 close
6. Juni 2015 close
7. Juli 2015 close
8. Agustus 2015 simbol pdf
9. September 2015 close
10. Oktober 2015 close
11. November 2015 close
12. Desember 2015 simbol pdf