SOP

SOP

S.O.P.

1. Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama
2. Pendaftaran Perkara Banding
3. Penerimaan Perkara Kasasi
4. Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali
5. Persiapan Persidangan
6. Pelaksanaan Sita
7. Laporan Bulanan
8. Ikrar Talak
9. Eksekusi
10. Konsignasi
11. Pengembalian Sisa Panjar
12. Pengambilan Salinan Putusan & Akta Cerai
13. Pendaftaran Kuasa Khusus
14. Legalisir Salinan Putusan & Akta Cerai
15. Posbakum
16. Meja Informasi
17. Pengaduan