LAPORAN KEUANGAN PERKARA LKP

Laporan Keuangan Perkara (LKP)

0001

0002

0003

LIPA 07 Bulan Oktober 2018

 

Laporan Keuangan Perkara Tahun 2018

 NO BULAN DOKUMEN
1. Januari 2018 simbol pdf
2. Februari 2018 simbol pdf
3.  Maret 2018 simbol pdf
4. April 2018 simbol pdf
5. Mei 2018 simbol pdf
6. Juni 2018 simbol pdf
7. Juli 2018 simbol pdf
8. Agustus 2018 simbol pdf
9. September 2018 simbol pdf
10. Oktober 2018 simbol pdf
11. November 2018 wait
12. Desember 2018 wait

 

Laporan Keuangan Perkara Tahun 2017

 NO BULAN DOKUMEN
1. Januari 2017  simbol pdf
2. Februari 2017 simbol pdf
3.  Maret 2017 simbol pdf
4. April 2017 simbol pdf
5. Mei 2017 simbol pdf
6. Juni 2017 simbol pdf
7. Juli 2017 simbol pdf
8. Agustus 2017 simbol pdf
9. September 2017  simbol pdf
10. Oktober 2017 simbol pdf
11. November 2017 simbol pdf
12. Desember 2017 simbol pdf

 

Laporan Keuangan Perkara Tahun 2016

 NO BULAN DOKUMEN
1. Januari 2016 simbol pdf
2. Februari 2016 simbol pdf
3.  Maret 2016 simbol pdf
4. April 2016 simbol pdf
5. Mei 2016 simbol pdf
6. Juni 2016 simbol pdf
7. Juli 2016 simbol pdf
8. Agustus 2016 simbol pdf
9. September 2016 simbol pdf
10. Oktober 2016 simbol pdf
11. November 2016 simbol pdf
12. Desember 2016 simbol pdf