PROFIL PANITERA

Profil Panitera

PROFIL PANITERA PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

 

 

NAMA  :  Pupu Saripuddin, S.Ag.
NIP :  19710702.199903.1.011
TEMPAT TANGGAL LAHIR :  Sukabumi, 02 Juli 1971
PANGKAT :  Pembina
GOLONGAN :  IV/a
RIWAYAT JABATAN :  1999 - 2000 CPNS PA Sidikalang
:  2000 - 2002 PNS PA Sidikalang
:  2002 - 2002 Juru Sita Pengganti PA Sidikalang
:  2002 - 2007 Kepala Urusan Keuangan PA Sidikalang
:  2007 - 2008 Panitera Pengganti PA Sukabumi
:  2007 - 2008 Panitera Muda Permohonan PA Sukabumi
:  2008 - 2012 Panitera Muda Gugatan PA Sukabumi
:  2012 - 2019 Wakil Penitera PA Cibinong
:  2019 - 2021 Penitera PA Cibadak
 2021 : hingga sekarang Panitera PA Sumedang
RIWAYAT PENDIDIKAN  : 1984 SD : SDN Sukabumi
: 1987 SMP : MTS Negeri Sagaranten
: 1990 SMA : PGAN Cibadak Sukabumi
: 1994 SI : Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (Hukum Islam)
PENGHARGAAN Satyalancana Karya Satya XX Tahun (2021)